Alla kategorier

Kontakta oss

Nyheter

Hem >  Nyheter

Orsaker till tvärrullagerfel och deras motsvarande åtgärder

Den 4 mar, 2024

Korsade rullager är en typ av lager som vanligtvis används under tung belastning och höghastighetsrotationsförhållanden, som ofta används inom områden som maskintillverkning, bilindustri och flyg. Men på grund av faktorer som tuffa arbetsmiljöer, felaktig montering, otillräcklig smörjning etc. kan olika skadefenomen uppstå vid användning av korsade rullager, vilket påverkar den normala driften av utrustningen. Den här artikeln kommer att ge en detaljerad introduktion till orsakerna och hanteringsmetoderna för korsade rullagerskador, i syfte att hjälpa läsarna att bättre förstå och underhålla denna viktiga mekaniska komponent.

I. Orsaker till korsade rullagerskador

  1. Överbelastning: Långvarig drift av korsade rullager utanför deras nominella belastningsområde kan leda till överbelastning av lagren, vilket orsakar skador på rullkroppar och löpbanor.

  2. Dålig smörjning: Lager kräver tillräcklig smörjning under drift för att minska friktion och slitage. Otillräckligt eller förorenat smörjfett kan leda till ökat slitage på lagerytan, vilket i slutändan skadar lagret.

  3. Felaktig lagermontering: Underlåtenhet att följa föreskrivna procedurer under monteringen, såsom obalanserad installation, överåtdragning eller löshet, kan resultera i lagerdeformation eller skada.

  4. Tuff arbetsmiljö: Förekomsten av höga temperaturer, frätande medier eller partiklar i lagrets arbetsmiljö kan förvärra lagerskador.

  5. Dåligt lagermaterial och tillverkningsprocess: Användningen av undermåliga lagermaterial eller slappa tillverkningsprocesser kan påverka lagrets livslängd och prestanda.

news1


II. Hanteringsmetoder för korsade rullagerskador

  1. Stärk smörjhanteringen: Inspektera regelbundet lagrens smörjtillstånd, se till att smörjfettet är rent och tillräckligt och byt ut åldrat eller förorenat fett i tid.

  2. Kontrollera belastningsområdet: Kontrollera strikt belastningsområdet vid användning av korsade rullager, undvik överbelastningsförhållanden, vilket kan uppnås genom korrekt design och lagerval.

  3. Standardisera monteringsoperationer: Följ föreskrivna monteringsprocedurer och krav strikt under installationen av korsade rullager, vilket säkerställer balanserad installation och korrekt spel.

  4. Förbättra arbetsmiljön: Förbättra lagrens arbetsmiljö så mycket som möjligt, minska påverkan av höga temperaturer, frätande medier och partiklar på lager och förläng deras livslängd.

  5. Förbättra lagerkvaliteten och tillverkningsprocessen: Välj lagermaterial och tillverkningsprocesser av hög kvalitet för att säkerställa tillförlitlig lagerkvalitet och minska risken för lagerskador.

Sammanfattningsvis beror skador på korsade rullager ofta på en kombination av flera faktorer. Därför är det nödvändigt att ta hänsyn till olika faktorer på ett omfattande sätt under underhåll och service och vidta effektiva åtgärder för att förebygga och åtgärda problem med lagerskador, säkerställa stabil utrustningsdrift och förlänga lagrens livslängd.